กฎเหล็กและเงื่อนไข
การรับโปรโมชั่นทุกประเภท หากเจอการเล่นที่ผิดปกติ หรือตรวจสอบว่ามีการทุจริตจริง ทีมงานขอสงวนสิทธื์ ในการตัดยอดเงินหรือระงับ การให้บริการได้ทุกกรณีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และการตัดสินใจของทีมงานเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

Scroll to Top